mogelijkheden behandeling

 

 Cognitieve therapie 

                                            

 • Vervelende gedachten

  Onjuiste of negatieve gedachten kunnen ervoor zorgen dat je je vaak slecht voelt of dat je dingen doet die je extra in de problemen brengen.

  Vb: denken dat de juf je viseert, en ontploffen bij een onschuldige opmerking

  Vb: denken dat je uit medelijden wordt uitgenodigd op een feestje, en beslissen om niet te gaan

  Je kan leren om vervelende gedachten op een afstandje te bekijken, en om er anders mee om te gaan.

 • Jezelf en anderen

  Kinderen en jongeren met autisme hebben soms een erg negatieve kijk op zichzelf. Het kan belangrijk zijn om te werken aan een positief en realistisch zelfbeeld, een goed zicht op de betekenis van de diagnose autisme, en op de eigen sterktes en beperkingen. De verbinding tussen jezelf en anderen ( ouders, broers en zussen, familie, vrienden, klasgenoten,…) komt hierbij uitdrukkelijk aan bod.

 • ‘Contextblindheid’

  Mensen met autisme vinden het vaak moeilijk om ‘het hele plaatje’ te overzien. Psychotherapie kan tools aanreiken om dit in te oefenen: het verschil leren zien tussen verschillende sociale situaties, gevolgen van eigen handelingen leren zien en voorspellen, rekening houden met de mening van anderen, enz.

                    Gedragsverandering                 

 • Situatie aanpassen

  Soms kan in de context een aantal aanpassingen worden doorgevoerd, waardoor de persoon met autisme beter kan functioneren, of aangenamer leven. Zo kan ook probleemgedrag verminderen.

  Vb: op school faciliteiten aanvragen, prikkelarme ruimtes en momenten voorzien, consequent fijn gedrag aanmoedigen, moeilijke gebeurtenissen goed voorbereiden, enz.

 • Jezelf besturen

  Elke mens kan bijleren. Een kind of jongere kan beslissen om bepaalde vaardigheden aan te leren, zoals bijvoorbeeld omgaan met woede en agressie, gezond uiten van emoties, sociale vaardigheden uitbreiden, rituelen loslaten, problemen doelgericht aanpakken, enz.

                              Verwerking en rouw

 • Mensen met autisme verwerken negatieve  gebeurtenissen op geheel eigen wijze. Als zij vastlopen, is het belangrijk om tijd en energie vrij te maken voor de verwerking van pijnlijke herinneringen. Ook de diagnosestelling zelf kan erg moeilijk zijn om te verwerken, en – soms lang  uitgesteld – verdriet veroorzaken.

 • Gezinsleden van een kind of jongere met autisme kunnen het moeilijk hebben met de diagnose van hun kind, broer of zus, of met specifieke moeilijkheden die het autisme met zich meebrengt.

                                                                   

 

                                    Mindfulness                                                 

      

 • Steeds meer worden de positieve effecten van  Mindfulness bij mensen met autisme erkend.

  Mindfulness-oefeningen worden in deze praktijk aangeboden om rust te creëren, aanvaarding te bevorderen, milder te worden tegenover zichzelf, e.a. Deze oefeningen worden geïntegreerd in de psychotherapie, er worden geen trainingen georganiseerd in de praktijk zelf.