Ouderbegeleiding

                Ouderbegeleiding wordt uitgewerkt op maat. Tot de mogelijkheden behoren:

  • regelmatige gesprekken om de individuele begeleiding van zoon of dochter te kaderen, en om opvoeding en begeleiding op elkaar af te stemmen

  • intensieve begeleiding om problemen in de opvoeding of ontwikkeling aan te pakken

  • telefonisch en e-mail contact om urgente zaken te bespreken, of om een behandelprogramma op te volgen (vb: moeilijkheden met inslapen)