Verloop

 

 

                                                            Eerste gesprek

 

Tijdens het intakegeprek wordt uitgeklaard hoe de problematiek precies in elkaar zit, en voor welk aspect ondersteuning gezocht wordt.

 

 

                                                          Onderzoek: beleving en sociaal-emotioneel functioneren

 

Het onderzoek omvat een viertal sessies. Er wordt gebruik gemaakt van gesprek, opdrachten, creatieve technieken en spel – naargelang leeftijd en interesse. Eventueel wordt aan ouders en leerkrachten ook gevraagd om één of twee vragenlijsten in te vullen. Bedoeling is om aan het einde van deze sessies een overzicht te hebben van de probleemsamenhang, zodat een behandelplan kan worden uitgetekend en besproken met de betrokkenen.

 

                                                          Behandeling

 

Het verloop en de duur van de behandeling is afhankelijk van de problematiek en de wensen van de betrokkenen. Er worden duidelijke afspraken gemaakt omtrent behandeldoelen, aantal sessies en evaluatie-momenten.